ספר בראשית | בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא 22

בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא > ספר בראשית

ספר בראשית

פרשת בראשית / מאמר "ויאמר ה' אלוקים הן האדם" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

ויאמר ה' אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע.

פרשת נח / מאמר "מים רבים" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה

פרשת לך לך / מאמר "בעצם היום הזה" בספר תורה אור.

הרב אבינועם אהרוני

בעצם היום הזה נימול אברהם

פרשת וירא / מאמר "פתח אליהו" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

פתח אליהו ואמר רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחשבן...

פרשת חיי שרה / מאמר "להבין ענין שמארז"ל" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא

פרשת תולדות / מאמר "מים רבים" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

מים רבים לא יכולו לכבות את האהבה

פרשת ויצא / מאמר "וללבן שתי בנות" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

וללבן שתי בנות

פרשת וישלח / מאמר "וישלח יעקב מלאכים" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

וישלח יעקב מלאכים

פרשת וישב / מאמר "שיר המעלות" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

שיר המעלות בשוב ה' שיבת ציון היינו כחולמים

פרשת ויגש / מאמר "ויגש אליו יהודה" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

ויגש אליו יהודה

פרשת ויחי / מאמר "יהודה אתה יודוך אחיך" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

יהודה אתה יודוך אחיך

הדפסה שלח לחבר שתף
Under Construction Return to visit us soon
password:
מופעל ע''י Shift Media - בניית אתרים © 2019