ספר שמות | בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא 22

בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא > ספר שמות

ספר שמות

פרשת שמות א / מאמר "קול דודי הנה זה בא" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות

פרשת שמות ב / מאמר "מי שם פה לאדם" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

מי שם פה לאדם

פרשת וארא / מאמר – "קח את מטך" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

ויאמר ה' .. קח את מטך

פרשת בא א / מאמר "בעצם היום הזה" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים

פרשת בא ב / מאמר "למען תהיה תורה ה' בפיך" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

למען תהיה תורת ה' בפיך

פרשת בשלח א / מאמר אשירה לה' כי גאה גאה בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים סוף

פרשת בשלח ב / מאמר "להבין ענין לחם משנה" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

"להבין ענין לחם משנה"

פרשת יתרו א / מאמר "משה ידבר והאלוהים יעננו בקול" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

משה ידבר והאלוקים יעננו בקול

פרשת יתרו ב / מאמר וכל העם רואים את הקולות בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר

פרשת משפטים / מאמר "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

פרשת תרומה / מאמר "מי יתנך כאח לי" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

מי יתנך כאח לי

פרשת תצוה / מאמר – "זכור את אשר עשה לך עמלק" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

זכור את אשר עשה לך עמלק

פרשת כי תשא א / מאמר – "זה יתנו כל העובר על הפקודים" בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל

פרשת כי תשא ב / מאמר שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

פרשת ויקהל / מאמר ויקהל משה את כל עדת בני ישראל בספר תורה אור

הרב אבינועם אהרוני

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם

הדפסה שלח לחבר שתף
Under Construction Return to visit us soon
password:
מופעל ע''י Shift Media - בניית אתרים © 2019