ספר במדבר | בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא 22

בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא > ספר במדבר

ספר במדבר

פרשת נשא / מאמר "כה תברכו את בני ישראל" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

כה תברכו את בני ישראל

פרשת בהעלותך / מאמר "בהעלותך את הנרות" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

בהעלותך את הנרות

פרשת קרח / מאמר "והנה פרח מטה אהרון כו' ויגמול שקדים" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

והנה פרח מטה אהרון כו' ויגמול שקדים

פרשת חקת / מאמר "ויעש משה נחש נחשת" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

ויעש משה נחש נחשת

פרשת בלק א / מאמר "וספרתם לכם" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

וספרתם לכם ממחרת השבת

פרשת בלק ב / מאמר "מי מנה עפר יעקב" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל

פרשת פנחס / מאמר "צו את בני ישראל" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

צו את בני ישראל

פרשת מטות / מאמר "וידבר משה אל ראשי המטות" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

וידבר משה אל ראשי המטות...איש כי ידור נדר

הדפסה שלח לחבר שתף
Under Construction Return to visit us soon
password:
מופעל ע''י Shift Media - בניית אתרים © 2019