ספר דברים | בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא 22

בעל התניא | איגוד צאצאי רבנו הזקן > הסבא > לומדים עם הסבא > פרשת השבוע > אורה של הפרשה באספקלריית הסבא > ספר דברים

ספר דברים

פרשת ואתחנן / מאמר "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

שמע ישראל הוי' אלוקינו הוי' אחד, ואהבת...

פרשת עקב / מאמר "ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים

פרשת ראה / מאמר "אני לדודי ודודי לי, ר"ת אלול" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

אני לדודי ודודי לי

פרשת שופטים / מאמר "אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים

פרשת כי תצא / מאמר "כי תהיינה לאיש שתי נשים.. והיה הבן הבכור לשניאה" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

כי תהיינה לאיש שתי נשים .. והיה הבן הבכור לשניאה

פרשת כי תבא / מאמר "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" בספר ליקוטי תורה

הרב אבינועם אהרוני

תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה וגו'

הדפסה שלח לחבר שתף
Under Construction Return to visit us soon
password:
מופעל ע''י Shift Media - בניית אתרים © 2019